História pastierskych bičov
na Slovensku

Tradícia o bičoch

História pastierskych bičov na Slovensku siaha až do nepamäti. Pastierske biče sa v minulosti používali predovšetkým pri pasení dobytka, kôz a oviec, pričom pastieri využitím tej správnej sily a smeru dokázali vďaka plieskaniu bičom zahnať celé stádo na paši alebo sa dorozumievať s ostatnými pastiermi. Avšak, pastiersky bič mal okrem tejto primárnej funkcie aj iné využitie. Starí Slovania používali pastiersky bič ako zbraň a verili aj v jeho magické úkony. Práve vďaka zvukovým signálom, ktoré bič vydáva, verili, že sa z ich životov odoženie zlá sila.

Ďalšie využitie pastierskeho biča našli v zábave, ktoré uplatňovali predovšetkým v zimných mesiacoch, kedy sa na lúkach dobytok nepásol. No a práve zábava je to, čo udržiava túto tradíciu a bohatstvo Slovanov ešte aj dnes. Pastiersky bič je okrem iného spojením múdrosti, skúsenosti, tradície a zručnosti, ktorú pastier musí mať, aby dosahoval maximálny úžitok, ktorý bič ponúka.

Samozrejme, pastierske remeslo a výroba pastierskych bičov bola náročná a vzácna, preto sa či už remeslo alebo samotný bič dedil vždy z otca na syna. No dnes môžeme pastiersky bič aj darovať a využívať ho na zábavu alebo udržiavať túto historickú vzácnosť a ponechať ju aj budúcim generáciám.